سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان به ترکیه سفر کرد

صبح کابل
سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان به ترکیه سفر کرد

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست طالبان در رأس یک هیئت دولتی به ترکیه سفر کرده است.

در خبرنامه‌ای که روز چهارشنبه -۱۸ حوت-، از سوی وزارت خارجه‌ی طالبان نشر شده، آمده است که این سفر به دعوت رسمی مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه‌ی ترکیه صورت گرفته است.

در خبرنامه، آمده است که متقی در جریان سفرش در نشست دیپلماسی آنتالیا شرکت می‌کند و در مورد افغانستان نیز، صحبت خواهد کرد.

هم‌چنان قرار است سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان در یک میزگرد با شماری از رهبران کشورهای دیگر شرکت کرده و در مورد افغانستان بحث و تبادل نظر کنند.

بر اساس معلومات وزارت خارجه‌ی طالبان، نشست دیپلماسی آنتالیا از ۱۱ تا ۱۳ مارچ در شهر آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد.