مشاور رییس‌جمهور: بودجه‎‌ی صلح، برای تقویت نیروهای دفاعی – امنیتی هزینه شود

صبح کابل
مشاور رییس‌جمهور: بودجه‎‌ی صلح، برای تقویت نیروهای دفاعی – امنیتی هزینه شود

ابوالحسین یاسر، رییس حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان و مشاور نظامی – دفاعی رییس‌جمهور غنی، می‌گوید؛ پول‌هایی که به نام پروژه‌ی صلح به مصرف می‌رسد، کارایی نداشته و باید در راستای تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی هزینه شود.

آقای یاسر، روز چهارشنبه -۱۳ اسد-، در همایشی زیر نام «صلح اولویت است، مقاومت یگانه گزینه!»، گفت که سرنوشت صلح، در میدان جنگ تعیین می‌شود.

او، از طالبان خواست که به میز گفت‌وگوهای صلح برگردند؛ در غیر آن، نمی‌توانند با استفاده از گزینه‌ی جنگ، اراده‌ی خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.

آقای یاسر افزود: «اگر طالبان بخواهند با زور حقوق هویتی، مذهبی و شهروندی مردم را نادیده بگیرند، مردم در مقابل آن‌ها ایستاده و مقاومت خواهند کرد.»

به گفته‌ی او، حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان، از پایگاه مردمی برخوردار بوده و حاضر است تا برای حفظ نظام، تمامیت ارضی و ارزش‌های قانون اساسی، هواداران خود را بسیج کند.

آقای یاسر، از حکومت افغانستان نیز خواست که در تأمین امنیت و دفاع از جان و مال مردم به ویژه مناطق مرکزی، نقش فعال داشته و اقدامات سریع را انجام دهد.

او گفت؛ در مناطقی که حکومت مشکل دارد، باید از خیزش‌های مردمی حمایت کند تا رویدادهای خونین مالستان، ننگرهار، تخار و سایر نقاط افغانستان، دوباره تکرار نشود.

او، با اشاره به فلسفه‌ی وجودی سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، گفت که آن‌ها مسؤول اند تا خطر تروریزم در افغانستان را جدی گرفته و سکوت شان را نسبت به حوادث اخیر در افغانستان، بشکنند.

آقای یاسر، هم‌چنان از حکومت افغانستان خواست که برنامه‌ی امنیتی غرب کابل را هر چه زودتر اجرایی کند تا نگرانی‌های امنیتی باشندگان این منطقه رفع شود.

این در حالی است که اخیرا، دامنه‌ی جنگ در افغانستان گسترش یافته و هرازگاهی، برخی از مناطق این کشور به دست جنگ‌جویان طالب سقوط می‌کند.

با این همه، چند روز پیش رییس‌جمهور غنی، در نشست فوق‌العاده‌ی شورای ملی، تأکید کرد که دولت افغانستان، انتخاب خود را کرده است. او به طالبان گفت: «یا مذاکرات واقعی را آغاز کنید، یا زانوی تان را در میدان جنگ می‌شکنیم.»