دختران بامیانی به دلیل مشکلات مالی هشتم مارچ را با تأخیر گرامی‌داشت کردند

علی‌اکبر خیرخواه
دختران بامیانی به دلیل مشکلات مالی هشتم مارچ را با تأخیر گرامی‌داشت کردند

شماری از فعالان زن در ولایت بامیان، از هشت مارچ یا روز جهانی همبستگی زنان گرامی‌داشت کرده اند. به گفته‌ی برگزارکنندگان این برنامه، آن‌ها به دلیل مشکلات مالی و امنیتی نتوانستند از هشتم مارچ در روز تعیین‌شده‌ی آن تجلیل کنند.

نظیفه حیدری، فعال حقوق زن و از برگزارکنندگان این برنامه به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت: «امسال ما این برنامه را به تأخیر تجلیل کردیم؛ نصفش به خاطر ترس بود و نصفش به این خاطر بود که بودجه نداشتیم. مجبور شدیم که برنامه را از پول شخصی خود برگزار کنیم. این برنامه را در شرایط بسیار سختی برگزار کردیم، شما می‌دانید که وضعیت بامیان چندان خوب نیست.»

بانو حیدری، افزود که هرچند با نهادهای بین‌المللی مستقر در بامیان گفت‌وگو کرده بود تا آن‌ها حداقل بودجه‌ی اندکی که برای این مراسم نیاز بود را بپردازند؛ اما هیچ نهادی حاضر نشد که پول بپردازد و سرانجام آن‌ها مجبور شدند که با هزینه‌ی شخصی شان از هشتم مارچ گرامی‌داشت کنند.

او تأکید کرد که این برنامه را برگزار کردند تا زنان دست از مبارزه برندارند و برای به دست آوردن حق و حقوق شان هم‌چنان مبارزه کنند.

دختران بامیانی در حالی از هشتم مارچ گرامی داشت کردند که امسال به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی طالبان وضع شده، در ولایت هیچ ولایتی از این مناسبت تجلیل نشد.