حمدالله محب: اگر جان رییس‌جمهور را به خطر می‌انداختیم، جنگ خانه‌به‌خانه در کابل آغاز می‌شد

صبح کابل
حمدالله محب: اگر جان رییس‌جمهور را به خطر می‌انداختیم، جنگ خانه‌به‌خانه در کابل آغاز می‌شد

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، گفته است که در هفته‌های اخیر جمهوریت، آن‌ها به این درک رسیده بودند که حکومت سقوط می‌کند.

آقای محب به تازگی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی فارین پالیسی، گفته است که قاطعیت تصمیم رییس‌جمهور امریکا برای عقب‌نشینی بدون قیدوشرط از افغانستان، زمینه‌ی سقوط نظام را فراهم کرد.

او هم‌چنان، گفته است که هرگز عقب‌نشینی کامل و بدون قیدوشرط امریکا از افغانستان را پیش‌بینی نمی‌کردند.

مشاور امنیت ملی حکومت پیشین، به نحوه از فرار خود و محمداشرف غنی دفاع کرده و گفته است که راهی جز خروج برای جلوگیزی از خون‌ریزی در شهر کابل و حذف رییس‌جمهور از یک ترور نداشته اند.

حمدالله محب، تأکید کرده است که اگر آن‌ها در کابل می‌ماندند و جان رییس‌جمهور را به خطر می‌انداختند، جنگ خانه‌به‌خانه در شهر کابل آغاز می‌شد و از سویی‌هم بودن‌شان به حکومت طالبان مشروعیت می‌بخشید.

او در این مصاحبه از عدم موجودیت دیدگاه‌ و اطلاعات منظم و یک‌دست میان خودش، اشرف غنی و امرالله صالح نیز پرده برداشته و گفته است که این عدم هماهنگی وضعیت را به شدت مخدوش کرده بود.

مشاور امنیت ملی پیش، بار دیگر پاکستان را به حمایت از گروه طالبان متهم کرده و گفته است که طالبان به گونه‌ی آزادانه در پاکستان فعالیت می‌کردند و از سوی این کشور سازمان‌دهی و تجهیز می‌شدند.

آقای محب با اشاره به حکومت سرپرست طالبان که با فشار و زور تأسیس شده، از جامعه‌ی جهانی خواسته است که در مورد جهان‌بینی طالبان تجدید نظر کنند؛ زیرا این گروه از راه نظامی به قدرت رسیده و با زور حکومت خواهند کرد.