نهاد نی از طالبان خواست که قضیه‌ی ناپدیدشدن خبرنگار صبح کابل را پیگیری کند

صبح کابل
نهاد نی از طالبان خواست که قضیه‌ی ناپدیدشدن خبرنگار صبح کابل را پیگیری کند

نی یا حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، به ناپدیدشدن علی‌اکبر خیرخواه، خبرنگار و عکاس روزنامه‌ی صبح کابل واکنش نشان داده است.

این نهاد روز شنبه -۷ جوزا-، از گروه طالبان خواسته است که قضیه‌ی ناپدیدشدن خبرنگار صبح کابل را به گونه‌ی جدی پیگیری کرده و در این مورد معلومات ارائه کند.

چهار روز می‌شود که علی‌اکبر خیرخواه، خبرنگار و عکاس روزنامه‌ی صبح کابل، ناپدید شده است. صبح کابل و خانواده‌ی علی‌اکبر، در جریان این چهار روز به نهادهای امنیتی طالبان مراجعه کرده؛ اما هیچ نشانه‌ای از او نیافته اند.

علی‌اکبر خیرخواه، ظهر روز سه شنبه -۳ جوزا- برای انجام گفت‌وگو با سیدیاسین متین، رییس خانه‌ی ملی خبرنگاران افغانستان، رفته بود؛ اما در راه برگشت به خانه ناپدید شده است. گروه طالبان که پیشینه‌ی بازداشت خبرنگاران را دارد، از ناپدیدشدن خبرنگار صبح کابل، اظهار بی‌خبری می‌کند.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز، روز جمعه- ۶ جوزا-، در تویتی از ناپدیدشدن علی‌اکبرخیرخواه، ابراز نگرانی کرد و نوشت که گروه طالبان باید در قسمت ناپدیدشدن این خبرنگار پاسخ‌گو باشد. این سازمان حامی خبرنگاران، در ادامه تأکید کرده که گروه طالبان هر چه سریع برای پیداکردن خبرنگار صبح کابل، اقدام کند.