نمایندگان مجلس به دو نامزدوزیر و رییس بانک مرکزی رای اعتماد ندادند

صبح کابل
نمایندگان مجلس به دو نامزدوزیر و رییس بانک مرکزی رای اعتماد ندادند

مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه (۱۲ قوس)، برای ۵ نامزدوزیر و سرپرست بانک مرکزی صندوق گذاشت. در این رای‌گیری، از میان ۲۴۸ نماینده‌، ۲۴۲ نفر آن حضور داشتند و هر نامزدوزیر برای پیروزی، ۱۲۲ رای تایید، نیاز داشت.

در نشست روز چهارشنبه، احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه، کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد و  محب‌الله صمیم، وزیر امور سرحدات و قبایل، از نمایندگان مجلس، رای اعتماد گرفتند.

در این میان اما، رنگینه حمیدی، نامزدوزیرمعارف، با ۱۱۴ رای، مجیب‌الرحمان کریمی، نامزدوزیر احیا و انکشاف دهات با ۱۱۸ و اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی با ۷۲ رای، نتوانستند اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورند و رد شدند.

با این حال، رییس مجلس نمایندگان، در پایان نشست روز چهارشنبه، از رییس‌جمهور غنی خواست که نامزدوزیران جدید برای وزارت‌های معارف و احیا و انکشاف دهات و بانک مرکزی افغانستان، معرفی کند.