سرور دانش: با مساله‌ی هویتی شهروندان کشور، نباید برخورد سیاسی شود!

صبح کابل
سرور دانش: با مساله‌ی هویتی شهروندان کشور، نباید برخورد سیاسی شود!

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، از اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات خواست که با مساله‌ی هویتی شهروندان افغانستان، بی‌طرف بوده و برخورد غیرسیاسی داشته باشد؛ زیرا هر نوع سهل‌انگاری در این مورد می‌تواند سبب سوی تفاهم میان مردم شود.

آقای دانش که روز سه‌شنبه (۲۹ میزان)، در نشستی به مناسبت روز جهانی احصاییه صحبت می‌کرد، گفت که ناکامی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات در سرشماری دقیق نفوس، باعث بی‌اعتمادی ملی شده است.

آقای دانش گفته است: «افغانستان از معدود کشورها یا تنها کشوری است که در قرن بیست‌ویک نتوانسته- به هر دلیلی- نفوس خود را سرشماری کند و هنوز به ‌طور دقیق از شمار جمعیت خود بی‌اطلاع است و هم‌واره در این مورد از تخمین یا حتا آمارهای موسسات غیر دولتی یا خارجی کمک گرفته است.»

به گفته‌ی او، نبود سرشماری دقیق، سبب ناکارآمدی حکومت، بی‌اعتمادی ملی و مشاجره‌های سیاسی شده است.

معاون دوم ریاست‌جمهوری، هم‌چنان گفت که اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، نباید زیر فشار سیاسی قرار بگیرد و باید بی‌طرفی خود را حفظ کند.

سرور دانش گفت: «دولت نباید از آمار واقعی هراس داشته باشد؛ بلکه آمار واقعی باعث دقت بیش‌تر می شود و مسوولین را به پاسخ‌گویی و تحرک بیش‌تر وادار می‌کند. اگر داده‌های احصاییه‌ی ملی شفاف و دقیق نباشد، باعث دامن‌زدن به اتهامات، شایعات و مشاجرات می‌شود.»

از سویی هم‌، جاوید رسولی، رییس عمومی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، وعده سپرده است که روند احصاییه به صورت مسلکی و بی‌طرفانه به پیش برده خواهد شد و به زودی یک سیستم معلوماتی در مورد شهروندان کشور ایجاد و تمام مشخصات هویتی افراد، به تفکیک و روشن در این سیستم درج خواهد شد.

معاون دوم ریاست‌جمهوری، در بخش دیگری از صحبت‌هایش آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌ی برقی را یک گام مهم دانست و از شهروندان کشور خواست که به زودترین فرصت برای گرفتن شناس‌نامه‌ی الکترونیکی اقدام کنند.