یونیسف: برای حمایت از آموزگاران در افغانستان به ۲۵۰ میلیون دالر نیاز است

صبح کابل
یونیسف: برای حمایت از آموزگاران در افغانستان به ۲۵۰ میلیون دالر نیاز است

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، اعلام کرده که برای حمایت مالی از آموزگاران در افغانستان، به ۲۵۰ میلیون دالر نیاز دارد.

در خبرنامه‌ای که روز یک‌شنبه -۱ حوت-، از سوی این نهاد به نشر رسیده، آمده است که در دو ماه آینده، قرار است برای ۱۹۴ هزار آموزگار در افغانستان، مبلغ ۱۰۰ دالر کمک نقدی پرداخت شود.

در خبرنامه، آمده است که این پول از سوی اتحادیه‌ی اروپا پرداخته می‌شود و همه‌ی آموزگاران مکاتب دولتی، نهادهای تخنیکی و مسلکی و مراکر تربیه‌ی معلم شامل این کمک‌ها می‌شود.

در همین حال، محمد ایویا، نماینده‌ی یونیسف در افغانستان، گفته است: «ما خرسندیم که پس ماه‌ها بلاتکلیفی و سختی برای بسیاری از معلمات، می‌توانیم به معلمان مکاتب دولتی در افغانستان کمک ارایه کنیم.»

در خبرنامه، تأکید شده است که حمایت از آموزگاران، یک اقدام ضروری برای ایجاد امکان دست‌رسی به آموزش مداوم به دختران و پسران در افغانستان است.

این نهاد از کشورهای کمک‌کننده نیز، خواسته است که در راستای تأمین کمک‌های مالی با آن‌ها کمک کند.