اعتراض شهروندان افغانستان مقیم امریکا؛ نسل‌کشی تاجیک‌ها و هزاره‌ها متوقف شود

صبح کابل
اعتراض شهروندان افغانستان مقیم امریکا؛ نسل‌کشی تاجیک‌ها و هزاره‌ها متوقف شود

شماری از شهروندان افغانستان مقیم امریکا در واکنش به کشتار غیرنظامیان در ولایت‌‌های پنجشیر، اندراب‌ها، تخار و دیگر ولایت‌های کشور دست به اعتراض زده‌اند.

این تجمع اعتراضی روز گذشته -جمعه، ۲۳ ثور-، در ایالت کلفورنیای امریکا برگزار شد. معترضان کشتار، شکنجه و گروگان‌گیری غیرنظامیان در ولایت‌های پنجشیر، بغلان، تخارو دیگر مناطق افغانستان از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را جنایت جنگی خوانده‌اند.

این معترضان هم‌چنان از سازمان ملل خواستند که جلو کشتار غیرنظامیان و نسل‌کشی هزاره‌ها و تاجیک‌ها را بگیرد.

قرار است در روزهای بعدی در آلمان و بریتانیا نیز تجمعات اعتراضی شهروندان افغانستان در واکنش به کشتار غیرنظامیان برگزار شود.

این در حالی است که افراد طالبان در هفته‌های اخیر، ده‌ها غیرنظامی را در ولایت‌های پنجشیر، تخار و بغلان به اتهام همکاری با جبهه‌ی مقاومت ملی تیرباران کرده‌اند.