مجلس سنا: حکومت افغانستان به نگرانی مردم در باره‌ی تخلیه‌ی ولسوالی‌ها پاسخ بدهد

صبح کابل
مجلس سنا: حکومت افغانستان به نگرانی مردم در باره‌ی تخلیه‌ی ولسوالی‌ها پاسخ بدهد

محمدعلم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا، از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در باره‌ی تخلیه‌ی ولسوالی‌ها از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی، به شهروندان وضاحت بدهد.
آقای ایزدیار، در نشست عمومی روز یک‌شنبه -۱۳ سرطان- مجلس سنا، گفت: «باید حکومت به نگرانی مردم در باره‌ی تخلیه‌ی ولسوالی‌ها وضاحت بدهد. باید با عاملان تخلیه‌ی ولسوالی‌ها بر اساس قوانین عسکری برخورد شود. هم‌چنان باید از نیروهایی که در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند، تقدیر شود.»
به گفته‌ی او، حکومت افغانستان باید افراد با تجربه و دارای ظرفیت اداری و جنگی را در سمت‌های امنیتی بگمارد.
آقای ایزدیار، تأکید کرد که جنگ‌ اصلا راه حلی ندارد و باید به صلح اولویت داده شود تا جلو تخریب تأسیسات عامه و خون‌ریزی گرفته شود. او، از جامعه‌ی جهانی خواست تا در موفقیت روند صلح، مسؤولیت اش را ادا کند.
معاون اول مجلس سنا، هم‌چنان از سازمان‌های حامی حقوق بشر خواست تا در باره‌ی نقض حقوق بشری از سوی طالبان که دست به کشتار و کوچ‌های اجباری مردم می‌زنند و تأسیسات عامه را منهدم می‌سازند، بی‌تفاوت نمانند.
در نشست امروز مجلس سنا، اعضای این مجلس، با پوشیدن لباس نظامی، حمایت خود را از نیروهای دفاعی و امنیتی اعلام کردند.