گروه مشورتی صدای واحد زنان: طالبان می‌خواهند که زنان را قربانی جهادالنکاح کنند

صبح کابل
گروه مشورتی صدای واحد زنان: طالبان می‌خواهند که زنان را قربانی جهادالنکاح کنند

گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح، گفته است که طالبان در کنار جنایات ‏ضدانسانی، می‌خواهند زنان را قربانی «جهادالنکاح» کنند و باید این جنایت طالبان، از سوی ‏نهادهای حقوق‌بشری، مستندسازی شود‎.‎

در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه -۱۹ اسد-، از سوی گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری ‏صلح نشر شده، آمده است که زنان به دلیل افزایش خشونت‌ها، نگران آینده‌ی خود استند‎.‎

در بیانیه، آمده است: «در حالی که هیچ نقشی در درگیری‌ها نداریم؛ اما بیش‌ترین قربانی را ‏متحمل شده ایم.»‏

در بیانیه، آمده است که زنان در سال‌های گذشته، بارها برای ایجاد تغییر و پیش‌رفت تلاش کرده ‏اند؛ اما از سوی طالبان سرکوب شده اند و در این اواخر، به دنبال افزایش خشونت‌ها، تحت شرایط ‏بد امنیتی قرار گرفته اند‎.‎

گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح، گفته است که زنان افغانستان، هیچ ‌‏‌گاهی تسلیم ظلم نمی‌شوند و به عقب برنمی‌گردند؛ حالا نیاز است که تا جامعه‌ی جهانی و ‏نهادهای حقوق‌بشری، بی‌تفاوت نمانند و برای آوردن صلح و پایان‌دادن به جنگ و خشونت در ‏افغانستان، تلاش کنند‎.‎

این گروه، خواستار حضور معنادار زنان در روندهای تصمیم‌گیری به ویژه روند صلح شده و گفته که ‏نقش زنان، تا اکنون نمادین بوده است‎.‎

در بیانیه، هم‌چنان تأکید شده است که باید نقش زنان در روند صلح تقویت شود و به زنان «سهم ‏مساویانه با صلاحیت برابر با مردان به شمول حق وتو» داده شود‎.‎