‏فوزیه کوفی: دنیا از مردم افغانستان حمایت کند، نه از یک گروه جنگی!

صبح کابل
‏فوزیه کوفی: دنیا از مردم افغانستان حمایت کند، نه از یک گروه جنگی!

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، می‌گوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به زندان سر باز برای زنان این کشور مبدل شده است.

بانو کوفی که در مجمع «زنان امروز» در مادرید اسپانیا صحبت کرده، گفته است که تبعیض در یک جغرافیا، تبعیض در همه جا است. « تبعیض علیه زنان در افغانستان نه توجیه اسلامی دارد و نه هم اجتماعی. زنان قربانی بازی‌های سیاسی استند.»

به گفته‌ی او، دنیا باید از مردم افغانستان حمایت کند، نه از یک گروه جنگی به بهانه‌ی شکست‌دادن گروه جنگی دیگر.

فوزیه کوفی هم‌چنان، گفته است که اگر دنیا می‌خواهد این روایت را دنبال کند که‌ توسط طالبان به عنوان یک گروه جنگی، یک گروه جنگی دیگر به نام داعش  را سرکوب می‌تواند، تکرار اشتباه گذشته است.

بانو کوفی، تأکید کرده که رهبران افغانستان باید از اشتباهات خود بیاموزند و اجماع همه‌شمول را برای بسیج ملی و جهانی شکل دهند.