مدینه دروازی: آخرین بازمانده‌ی زنان در «بند اسارت» من و دخترم بودیم

صبح کابل
مدینه دروازی: آخرین بازمانده‌ی زنان در «بند اسارت» من و دخترم بودیم

زنان معترضی که چندین شبانه‌روز را در زندان طالبان به سر بردند؛ اکنون پس از گذشت یک هفته از لحظات پایانی زندانی‌بودن شان روایت می‌کنند.

مدینه دروازی، از زنان معترضی که در ۲۲ دلو از سوی طالبان بازداشت شد، می‌گوید که او و دختر کوچک‌اش، جز آخرین افرادی بودند که از زندان طالبان آزاد شده اند.

بانو دروازی، روز یک‌شنبه -۱۵ دلو-، گفته است که آخرین لحظات اسارتش به کندی گذشته است: «خورشید در آن ساعات رو به غروب بود؛ اما از غروب آفتاب من، ۱۸ روز می‌گذشت. آخرین بازمانده ی زنان در بند اسارت من بودم و دخترم؛ صدایی، نامم را نجوا کرد و خواست تا از اتاق خارج شوم و یادآور شدند که دوره‌ی حبس به پایان رسیده.»

او در ادامه، نوشته است که هشت روز از آزادشدنش گذشته؛ اما هنوز حرف‌های ستایش دخترش او را در فکر فرو می‌برد. «روزی خواهم نوشت به بلندای پامیر و به خروشانی آمو.»

این در حالی است که پیش‌تر وحیده امیری، دیگر بانوی معترضی که حدود هفده روز را در زندان طالبان سپری کرده، گفته است که تا هنوز کابوس‌های تلخ زندان طالبان در ذهنش مسجم شده و او را رنج می‌دهد.

او نیز همانند دروازی، می‌گوید که هرچند چیزی‌های زیادی برای گفتن و پرسش‌های زیادی برای پاسخ‌ گرفتن دارد؛ اما همه‌ی آن‌ها را به زمان واگذار می‌کند.

گفتنی است که مدینه دروازی و وحیده امیری، همراه با نزدیک به ۴۰ تن دیگر در ۲۲ دلو از سوی طالبان بازداشت شدند و هر کدام نزدیک به بیست روز را در زندان طالبان سپری کردند. طالبان، چند روز پس از زندانی‌کردن شان، ویدیویی اعتراف اجباری این بانوان را نشر کردند که آن‌ها را مجبور به اعترافات دروغین کرده بودند.