در حکومت طالبان؛ همه‌ی زنان افغانستان هم‌چون «فرخنده» زجرکش می‌شوند!

اسماعیل لعلی
در حکومت طالبان؛ همه‌ی زنان افغانستان هم‌چون «فرخنده» زجرکش می‌شوند!

شماری از زنان در هفتمین سالیاد کشته‌شدن فرخنده، می‌گویند که در حکومت طالبان، همه‌ی زنان افغانستان هم‌چون او زجرکش می‌شوند.

فرخنده، دختری بود که در ۲۸ حوت سال ۱۳۹۳ خورشیدی، از سوی ده‌ها مرد به اتهام آتش‌زدن قرآن، لت‌وکوب و به آتش‌ کشیده شد. ملای مسجد شاه دوشمشیره در مرکز کابل در آن زمان، فرخنده را به آتش‌زدن قرآن متهم کرد.

در همین حال، شماری از اعضای زن حزب همبستگی روز شنبه -۲۸ حوت-، پای منار یادبود «شهید فرخنده» رفتند و به یاد او و سایر زنان قربانی گل گذاشتند.

این زنان، مقام‌های حکومتی پیشین را به کشتن فرخنده و ده‌ها زن دیگر در افغانستان متهم می‌کنند و می‌گویند که عاملان قتل فرخنده، در یک محکمه‌ی نمایشی تنها به چند سال زندان محکوم شدند.

به گفته‌ی این زنان، کسانی که به جرم کشتن فرخنده زندانی بودند، با آمدن طالبان در کنار هزاران قاتل دیگر از زندان رها شدند. «چون ستم و دهشت مقابل زن از نگاه طالبان جرمی محسوب نمی‌شود!»

زنانی که پای منار فرخنده جمع شده بودند، می‌گویند که در حکومت طالبان همه‌ی زنان افغانستان مانند فرخنده زجرکش می‌شوند. «پس از این که طالبان ددمنش و زن‌ستیز توسط آفرینندگان امریکایی و پاکستانی شان بر سرنوشت مردم نگون‌بخت ما حاکم شدند، درد و آلام زنان بیش‌تر شده است.»

با این همه، اعضای حزب همبستگی، تـأکید می‌کنند که زنان افغانستان هرگز خاموش نمی‌شوند و به مبارزه‌ی شان ادامه خواهند داد.