ویروس کرونا؛ در یک هفته‌ی گذشته بیشتر از ۵۰ هزار مهاجر از ایران بازگشتند

صبح کابل
ویروس کرونا؛ در یک هفته‌ی گذشته بیشتر از ۵۰ هزار مهاجر از ایران بازگشتند

مسؤولان وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان، می‌گویند که به دنبال گسترش ویروس کرونا در ایران، شمار مهاجران بازگشت‌کننده افزوده شده و تنها در یک هفته‌ی اخیر بیشتر از ۵۰ هزار مهاجر افغان، از این کشور بازگشته اند.
عبدالباسط انصاری، سخن‌گوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان، روز پنج‌شنبه (۲۹ حوت)، به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که روزانه به طور مجموعی بیشتر از ده‌ هزار مهاجران افغان، از دو مسیر هرات و نیمروز، وارد افغانستان می‌شوند.

آقای انصاری افزود، تیم موظف وزارت صحت عامه و وزارت مهاجرین، در مرز حضور دارند و با دستگاه‌های که وجود دارد، ابتدا مهاجرین بررسی می‌شوند، در صورتی که وضعیت صحی شان مشکوک بود، قرنطین می‌شوند و در صورتی که مشکل صحی نداشتند، برای شان اجازه‌ی ورود به کشور داده می‌شود.

سخن‌گوی وزارت مهاجرین، تأکید می‌کند که در حال حاضر روند اخراج اجباری مهاجران از ایران، به حداقل رسیده و این افراد دواطلبانه به کشور شان باز می‌گردند.

آنچه عبدالباسط انصاری، می‌گوید، تا کنون تنها ده نفر از مهاجران افغان که مبتلا به ویروس کرونا، بوده اند، جان باختند.

در همین حال وزارت صحت عامه، می‌گوید که برای نخستین بار یک پایه دستگاه حرارت‌سنج اتومات در مسیر ورودی مسافران در مرز اسلام قلعه‌ی ولایت هرات نصب شده است. قرار است از این دستگاه به منظور تعیین درجه‌ی حرارت بدن افراد مشکوک به ویروس کرونا کار گرفته شود.

وحیدالله مایار، سخن‌گوی این وزارت، روز پنج‌شنبه (۲۹ حوت)، در یک نشست خبری گفت که این دستگاه در مورد حرارت بدن افرادی که از معیار تعیین شده بالاتر باشد، هشدار می‌دهد و تیم‌های صحی آن را به عنوان فرد مشکوک به ویروس کرونا شناسایی می‌کنند.

بر بنیاد آخرین آمار وزارت صحت عامه، تاکنون ۲۲ مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، ثبت شده که بیشترین واقعات مثبت در ولایت هرات گزارش شده است.