عفو بین‌الملل: جامعه‌ی جهانی به تعهدات خود در قبال زنان و دختران افغانستان عمل کند

صبح کابل
عفو بین‌الملل: جامعه‌ی جهانی به تعهدات خود در قبال زنان و دختران افغانستان عمل کند

سازمان عفو بین‌الملل، تأکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید به تعهدات خود در قبال زنان ودختران افغانستان عمل کند.

در طوماری که روز دوشنبه -۲۷ جدی-، از سوی این سازمان به نشر رسیده، آمده است که پس از آمدن طالبان، زنان و دختران افغانستان با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو شده اند.

سازمان عفو بین‌الملل، هم‌چنان، گفته است که بر اساس محدودیت‌هایی که از سوی طالبان وضع شده، زنان و دختران افغانستان باید تا اطلاع بعدی در خانه بمانند و دختران بالاتر از صنف ششم نیز مکتب نروند.

این سازمان گفته است، دست‌آوردهایی که زنان افغانستان در جریان ۲۰ سال گذشته با وجود مشکلات گسترده حاصل کردند، اکنون در معرض نابودی قرار گرفته است.

در این طومار، آمده است که جامعه‌ی جهانی باید با مدافعان حقوق بشر و فعالان زن در افغانستان هم‌کاری کند و در جریان گفت‌وگو با طالبان، احترام به حقوق زنان و دختران را به عنوان یک موضوع غیر قابل معامله در نظر بگیرند.

عفو بین‌الملل با اشاره به محدودیت‌های شدید جنسیتی در نهادهای تحصیلی، از جامعه‌ی جهانی خواسته است که به منظور تطبیق برنامه‌های حمایت از زنان افغانستان، بودجه‌ی ویژه‌ای را در نظر بگیرند. ‌