ارگ: کار روی جزئیات قانون رسانه‌های همگانی با مسؤولان رسانه‌ها آغاز می‌شود

صبح کابل
ارگ: کار روی جزئیات قانون رسانه‌های همگانی با مسؤولان رسانه‌ها آغاز می‌شود

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، تأکید می‌کند که حق آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها، اهمیت ویژه‌ای برای حکومت افغانستان دارد.

آقای صدیقی، روز پنج‌شنبه (۲۹ جوزا)، در یک نشست خبری گفت که آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها، دست‌آورد بزرگ دولت افغانستان است و حکومت هیچگاه نیتی برای وضع محدودیت بر آن، نداشته است.

به گفته‌ی او، مسؤولان اداره‌ی ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست‌جمهوری، به زودی بحث‌ها را با مسؤولان رسانه‌ها در این زمینه آغاز خواهند کرد تا در روشنی قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی، روند آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها بیشتر و بهتر تقویت شود.

این در حالی است که چند روز پیش، شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی‌ خبرنگاران، در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رییس‌جمهور غنی، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را نگران‌کننده خوانده و خواهان توقف طی مراحل آن شده بودند.

نجیب شریفی، رییس کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران، تأکید کرده بود که طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی، سبب محدود شدن فعالیت‌های رسانه‌ای خواهد شد.

او افزوده بود که اگر طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی به پارلمان برود، برای رسانه‌ها محدودیت ایجاد خواهد شد.

در نامه‌ی سرگشاده‌ی رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران به رییس‌جمهور غنی، تأکید شده است که طرح تازه‌ی قانون رسانه‌های همگانی، بدون مشوره با جامعه رسانه‌ای تهیه شده و باید هرچه زودتر پروسه‌ی طی مراحل آن، توقف یابد.

رسانه‌ها، از رییس‌جمهور غنی خواسته اند که اجازه ندهد تا قانون رسانه‌های همگانی که به عنوان یکی از دست‌آوردهای بزرگ افغانستان است، به عامل محدود کننده‌ی آزادی رسانه‌ها مبدل شود.

امضا کنندگان این نامه، گفته اند که طرح تعدیل، نه تنها زمینه‌ی رشد رسانه‌ها را فراهم  نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های غیرضروری و مضاعف را بر رسانه‌ها وضع می‌کند.

در نامه، تأکید شده است، در زمانی که حکومت در آستانه‌ی صلح با طالبان قرار دارد، ایجاب می‌کند که در زمینه‌ی آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، با دست پر و از موضع قوی‌تر با طالبان، روی مذاکره بنشینند.