یونسکو: نرخ سواد در افغانستان هنوز هم در پایین‌ترین سطح در جهان قرار دارد

علیرضا اکبری
یونسکو: نرخ سواد در افغانستان هنوز هم در پایین‌ترین سطح در جهان قرار دارد

سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو، گفته است که نرخ سواد در افغانستان هنوز هم در پایین‌ترین سطح در میان کشورهای جهان؛ از جمله کشورهای منطقه و آسیایی باقی مانده است.

در گزارشی که روز چهارشنبه -۸ جدی-، از سوی یونسکو به نشر رسیده، آمده است که نرخ سواد در افغانستان از ۳۲ در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۴۳ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافت؛ اما هنوز در پایین‌ترین سطح در میان کشورهای جهان قرار دارد.

یونسکو، تأکید کرده است که سیستم آموزشی افغانستان از تبعیض جنسیتی رنج می‌برد و از حکومت سرپرست طالبان خواسته است که به تعهدات خود عمل کرده و به همه دانش‌آموزان پسر و دختر زمینه‌ی آموزش بدون تبعیض را فراهم کند.

هم‌چنان در این گزارش، آمده است که سطح یادگیری در میان دانش‌آموزان در مکاتب افغانستان پایین است و دست‌کم نیمی از کودکان واجد شرایط در این کشور وارد مکتب نشده اند.

بر اساس گزارش یونسکو، به منظور تقویت سیستم آموزشی افغانستان نیاز است تا سرمایه‌گذاری در بخش آموزش افزایش یابد و کمک‌های خارجی در این بخش ادامه داشته باشد؛ زیرا این نهاد، تأکید کرده است که سیستم آموزشی افغانستان با محدودیت بودجه و کمبود آموزگار روبه‌رو است.

این در حالی است که به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده اند. با وجود خواست‌های جهانی و اعتراضات گسترده در افغانستان به منظور بازگشایی مکاتب دخترانه، تا هنوز حکومت سرپرست طالبان در این مورد تصمیمی نگرفته است.