امریکا ۳ میلیون دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک می‌کند

صبح کابل
امریکا ۳ میلیون دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک می‌کند

کاخ سفید، اعلام کرده که امریکا ۳ میلیون دوز واکسین کرونای «جانسون و جانسون» را برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک می‌کند.

کارین ژان پیر، سخن‌گوی کاخ سفید، گفته است که بسته‌ی کمکی جدید، هفته‌های آینده به افغانستان ارسال می‌شود.

واکسین جانسون و جانسون از بهترین واکسین‌های تولید‌شده‌ی جهان است که برای هر نفر تنها یک دوز تزریق می‌شود.

سخن‌گوی کاخ سفید، گفته است که ایالات متحده‌ی امریکا در کنار واکسین کرونا، اکسیجن و سایر تجهیزات طبی نیز به افغانستان فراهم می‌کند.

گفتنی است که ۳ میلیون دوز واکسین جدید، بخشی از کمک‌های کلی ۵۵ میلیون دوز واکسینی است که کاخ سفید ابتدای هفته‌ی روان اعلام کرد.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر ویروس کرونا به شدت در افغانستان گسترش پیدا کرده است. وزارت صحت عامه، می‌گوید که به دلیل بی‌توجهی مردم، مهار ویروس از کنترل بیرون شده است.