سازمان ملل متحد: ۳٫۵ میلیون نفر در نتیجه‌ی درگیری‌ها در افغانستان از خانه‌های شان بی‌جا شدند

صبح کابل
سازمان ملل متحد: ۳٫۵ میلیون نفر در نتیجه‌ی درگیری‌ها در افغانستان از خانه‌های شان بی‌جا شدند

کمیشنری عالی سازمان ملل‌ متحد در امور پناهندگان –UNHCR-، اعلام کرده که در نتیجه‌ی درگیری‌‌ها و ناامنی‌ها در افغانستان، حدود ۳٫۵ میلیون از خانه‌های شان بی‌جا شده اند.

در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه -۱۲ عقرب-، از سوی این کمیشنری به نشر رسیده، آمده است که تنها ۷۰۰ هزار نفر در سال روان در نتیجه‌ی ناامنی‌ها از مناطق اصلی شان بی‌جا شده اند.

سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از وضعیت نامناسب بی‌جاشدگان داخلی، گفته است که روند توزیع کمک‌ها به این افراد آغاز شده و تلاش می‌شود که تا حداقل به ۵۰۰ هزار نفر کمک‌های زمستانی توزیع شود.

در بیانیه، آمده است که یک طیاره‌ی حامل کمک‌های زمستانی به تازگی به کابل رسیده و قرار است که در روزهای آینده، کمک‌های بیش‌تری نیز فرستاده شود.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تأکید کرده است که با فرا رسیدن فصل سرما، نیازمندی شهروندان نیازمند‌ به کمک‌های زمستانی بیش‌تر شده است. بر اساس این بیانیه، بسیاری از بی‌جاشدگان سرپناه درستی برای زندگی ندارند و خانه‌های اصلی شان نیز در نتیجه‌ی جنگ‌ها از بین‌ رفته است.

سازمان ملل از جامعه‌ی جهانی، خواسته است که به منظور حمایت از بی‌جاشدگان داخلی، کمک‌های خود را افزایش دهند.