بهای یک دالر امریکایی بار دیگر به بیش از ۹۵ افغانی رسید

صبح کابل
بهای یک دالر امریکایی بار دیگر به بیش از ۹۵ افغانی رسید

شماری از صرافان سرای شهزاده‌ی شهر کابل، می‌گویند که بهای یک دالر امریکایی در بازارهای معاملاتی افغانستان بار دیگر به بیش از ۹۵ افغانی رسیده است.

یک تن از صرافان سرای شهزاده‌ی شهر کابل به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که در ابتدای امروز سه‌شنبه، ۲ قوس-، یک دالر امریکایی تا ۹۵٫۵۰ افغانی خرید و فروش می‌شد.

با گذشت هر ساعت، بهای دالر در مقابل ارز افغانی در حال تغییر است؛ چنان چه در حال حاضر یک دالر، ۹۵٫۱۵ خریده می‌شود و ۹۵٫۲۰ افغانی به فروش می‌رسد.

این دومین باری است که در کمتر از ده روز گذشته بهای یک دالر امریکایی به ۹۵ افغانی می‌رسد. صرافان این بار دلیل افزایش بهای دالر را پرداخت حقوق سه ماهه‌ی کارمندان دولتی می‌خوانند.

این در حالی است که به دنبال کاهش بی‌پیشینه‌ی بهای پول افغانی در مقابل ارز دالر، بانک مرکزی روز سه‌شنبه -۲۵ عقرب-، ۱۰ میلیون دالر امریکایی را به گونه‌ی لیلام به فروش رساند.