سرگردانی برای گرفتن پاسپورت؛ یک خانم دو تن را در ریاست عمومی پاسپورت زخمی کرد

صبح کابل
سرگردانی برای گرفتن پاسپورت؛ یک خانم دو تن را در ریاست عمومی پاسپورت زخمی کرد

شاهدان عینی، می‌گویند که یک زن در ریاست عمومی پاسپورت دو تن را به دلیل اجرا نکردن عریضه‌اش زخمی کرده است.

یک شاهد عینی روز دوشنبه -۱۸ دلو-، به روزنامه‎‌ی صبح کابل، گفت که این خانم از چند ماه به این طرف به دنبال گرفتن پاسپورت سرگردان بوده است.

این شاهد عینی، هم‌چنان می‌گوید، داکتر مسؤولی که در ریاست پاسپورت عریضه‌ی افراد بیمار را بررسی می‌کرد، به عریضه این خانم توجه نکرده. «او بالاخره به تنگ آمد و بالای داکتر مسؤول بررسی اسناد بیماران در ریاست پاسپورت تفنگچه کشید و خواهان امضای عریضه‌اش شد. وقتی که داکتر قبول نکرد، بالای محافظ داکتر و یک نفر دیگر فیر می‌کند.»

به گفته‌ی او، محافظان ریاست پاسپورت این زن را بازداشت کرده اند.

با این حال سخن‌گوی ریاست عمومی پاسپورت در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، این مسأله را تأیید نکرد.

این همه‌ در حالی است که روند توزیع پاسپورت در کابل از چند هفته به این طرف متوقف شده است.  چند روز پیش عالم‌گل حقانی، رییس عمومی پاسپورت، گفت که به دلیل مشکلات تخنیکی این روند هنوز متوقف است؛ اما آن‌ها تلاش می‌کنند که توزیع پاسپورت را هرچه زودتر آغاز کنند.