عفو بین‌الملل: دست‌رسی زنان و دختران افغانستان به کار و آموزش با خطر روبه‌رو است

صبح کابل
عفو بین‌الملل: دست‌رسی زنان و دختران افغانستان به کار و آموزش با خطر روبه‌رو است

 سازمان عفو بین‌الملل، اعلام کرده که پس از سقوط دولت پیشین، دست‌رسی زنان و دختران افغانستان به کار و آموزش با خطر جدی روبه‌رو شده است.

این سازمان روز جمعه -۸ دلو-، گفته است که دست‌رسی به آموزش یک حق اساسی برای دختران و پسران است و باید هر چه زودتر مکاتب دخترانه به روی دانش‌آموزان باز شود.

عفو بین‌الملل هم‌چنان از جامعه‌ی جهانی خواسته است که به تعهداتی خود در قسمت حمایت از حقوق زنان افغانستان عمل کند.

هم‌چنان در طوماری از سوی این سازمان نشر شده، آمده است که پس از به قدرت‌رسیدن طالبان، زنان افغانستان کار نمی‌توانند و هم‌چنان دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب محروم شده اند.

در این طومار، آمده است که هرچند با آمدن طالبان تغییرات گسترده‌ای در زندگی همه‌ی شهروندان افغانستان رونما شده؛ اما زنان و دختران این کشور بیش‌تر متأثر شده اند.

سازمان عفو بین‌الملل، هم‌چنان تأکید کرده است که محدویت‌های جنسیتی که از سوی طالبان وضع شده، حتا امکان تحصیل معنادار دختران دانشگاهی را نیز محدود کرده است.

به گفته‌ی این سازمان، زنان و دختران افغانستان در ۲۰ سال گذشته علی‌رغم چالش‌ها، دست‌آوردهای خوبی داشته اند؛ اما این دست‌آوردها در آستانه‌ی نابودشدن قرار دارد.

این سازمان از جامعه‌ی جهانی خواسته است که بر طالبان فشار وارد کنند تا آن‌ها به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند.