حامد کرزی در دیدار با شماری از زنان بار دیگر خواستار بازشدن مکاتب دخترانه شد

صبح کابل
حامد کرزی در دیدار با شماری از زنان بار دیگر خواستار بازشدن مکاتب دخترانه شد

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، می‌گوید که طالبان باید مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند و به زنان نیز، اجازه‌ی برگشتن به وظایف شان را بدهند.

دفتر مطبوعاتی حامد کرزی، روز شنبه -۳ ثور-، در اعلامیه‌ای، گفته است که آقای کرزی با شماری از فعالان جامعه‌ی مدنی زنان دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در اعلامیه، آمده است که در این دیدار، فعالان مدنی زنان خواستار بازشدن مکاتب دخترانه و برگشت زنان به کار شده‌اند.

به گفته‌ی آن‌ها، زنان نیز، باید مانند مردان درس بخوانند و در تمام عرصه‌ها نقش فعال داشته باشند.

با این حال، حامد کرزی، تأکید کرده که صدای زنان برای بازگشایی مکاتب دخترانه و برگشت زنان به وظایف، خواست همه‌ی مردم افغانستان است.

او از طالبان نیز، خواسته است که اجازه بدهند مکاتب دخترانه دوباره بازگشایی شود و زنان به وظایف قبلی شان برگردند.

این در حالی است که با وجود تلاش‌های جهانی به منظور بازشدن مکاتب دخترانه، طالبان تا هنوز توافق نکرده اند که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را در کشور باز کنند.