سازمان بین‌المللی مهاجرت: روزانه هزاران نفر به زور از ایران به افغانستان بازگشتانده می‌شوند

صبح کابل
سازمان بین‌المللی مهاجرت: روزانه هزاران نفر به زور از ایران به افغانستان بازگشتانده می‌شوند

سازمان بین‌المللی مهاجرت، گزارش داده که روزانه بیش‌ از سه هزار پناه‌جوی افغان از ایران به افغانستان باز می‌گردند.

در گزارشی که روز دوشنبه -۴ دلو-، از سوی این سازمان به نشر رسیده، آمده است که بسیاری از پناه‌جویان افغان به زور و خشونت از ایران اخراج شده و به افغانستان بازگشتانده می‌شوند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفته است که شهروندان افغانستان با یک بحران بشردوستانه پیچیده، بی‌کاری افسارگسیخته، ناامنی غذایی و جانی روبه‌رو استند.

در این گزارش، آمده است که در سال ۲۰۲۱ میلادی، بیش از یک میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگشته که بسیاری از آن‌ها از آن کشورها اخراج شده اند.

این سازمان، گفته است که در حال حاضر نیز ۵٫۵ میلیون نفر در سراسر افغانستان از خانه اصلی شان آواره استند.

این در حالی است که با سقوط افغانستان به دست طالبان، روند بیرون‌شدن شهروندان از کشور به شدت افزایش یافته است؛ تا جایی که گفته می‌شود که روزانه بیش‌ از چهار نفر از شهروندان کشور به ایران و پاکستان می‌روند. شماری از این شهروندان به گونه‌ی قانونی کشور را ترک می‌کنند؛ اما شماری دیگر به گونه‌ی قاچاق خود را به کشورهای دیگر می‌رسانند.