در سال ۲۰۲۱ میلادی، بیش از یک میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند

صبح کابل
در سال ۲۰۲۱ میلادی، بیش از یک میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند

سازمان بین‌المللی مهاجرت، اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۱ میلادی، نزدیک به یک میلیون و ۱۵۰ هزار مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان دوباره به افغانستان برگشته‌ اند.

در گزارشی که به تازگی از سوی این سازمان به نشر رسیده، آمده است که این مهاجران کسانی استند که اسناد قانونی برای ماندن در ایران و پاکستان را نداشتند.

به نقل از صدای امریکا، بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار مهاجر آن از ایران و حدود ۱۹ هزار مهاجر دیگر از پاکستان به افغانستان برگشته اند.

با این حال، سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفته است که در سال گذشته‌ی میلادی، حدود ۶۷۰ هزار تن از شهروندان افغانستان به دلیل جنگ و حوادث طبیعی از خانه‌های شان بی‌جا شده اند.

این در حالی است که به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان، روند مهاجرت به بیرون از کشور افزایش یافته است. هزاران نفر از شهروندان کشور از سوی کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده‌ی امریکا از افغانستان خارج شده اند.

در کنار این، هزاران نفر دیگر نیز در ماه‌های اخیر به ایران، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه مهاجر شده اند.