فرهاد دریا: تا زمانی که طالبان «سیاه بمانند»، در برابر شان می‌ایستم!

عصمت امین
فرهاد دریا: تا زمانی که طالبان «سیاه بمانند»، در برابر شان می‌ایستم!

فرهاد دریا، از آوازخوانان مشهور افغانستان با انتقاد از حکومت‌داری طالبان، می‌گوید که این گروه زندگی شهروندان افغانستان را به دلیل تفسیر نادرست شان از دین، تلخ کرده‌اند.

آقای دریا که جمعه‌شب‌ -۵ حمل-، در برنامه‌ی کاکتوس صحبت می‌کرد تأکید کرد، تا زمانی که طالبان هم‌چنان سیاه بمانند و نحوه‌ی حکومت‌داری و سبک زندگی شان را تغییر ندهند، درک شان نمی‌کند و در برابر شان خواهد ایستاد.

اوافزود که طالبان به دلیل تفسیر نادرست شان از دین اسلام، با موسیقی و هنر مخالفت می‌کنند. «در طول تاریخ، قدرت‌های ضد مردمی همیشه از موسیقی و هنر ترس داشته‌اند. اگر این قدرت‌ها، دینی و مذهبی بودند، بهانه دینی و مذهبی می‌آوردند و صدای موسیقی و صدای هنرمند را در گلو خفه می‌کردند.»

فرهاد دریا می‌گوید، از آن‌جا که موسیقی سریع‌تر از دیگر پدیده‌ها داخل زندگی و روح انسان می‌شود و اثر می گذارد؛ قدرت‌های ضد مردمی هرگز حاضر نمی‌شوند آن را به عنوان یک رقیب در کنار خود قبول کنند.

آقای دریا، گفت که حتا طالبان نیز، در خلوت‌های شان موسیقی گوش می‌کنند؛ اما وقتی پای منافع شخصی و گروهی شان در میان باشد، می‌گویند که شنیدن موسیقی حرام است.

این در حالی است که طالبان همواره با موسیقی مخالفت کرده‌اند. در جریان ماه‌های گذشته بارها ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که طالبان آلات موسیقی را شکستانده و آوازخوانان را مجازات کرده‌اند. چندی پیش، سربازان طالبان در یکی از ولایت‌های افغانستان، آلات موسیقی را بر گردن دو تن از نوازندگان آویزان کرده و آن‌ها در کوچه گشتاندند.

طالبان به این باور اند که موسیقی اسباب لهو و لعب در جامعه است. با این حال اما؛ فرهاد دریا می‌گوید که این طالبان استند که لهو ولعب می‌کنند، نه هنرمندان. «ما هنرمندان دل برترین موجود هستی یعنی انسان را شاد می‌کنیم، غم‌های شان را سبک می‌کنیم. شما طالبان چه می‌کنید؟ شما دل اشرف مخلوقات را از دوغ بد می‌کنید. شما فکر می‌کنید که مشغول جدیات و مسایل مهم آسمانی استید و کار ما لهو و لعب است. کار ما لهو و لعب نیست؛ کار شما لهو لهب است طالبان.»

با این همه، دریا تأکید کرد که اگر وضعیت موسیقی و هنر در افغانستان به همین‌گونه ادامه داشته باشد، آینده موسیقی افغانستان در بیرون از کشور شکل می‌گیرد و وقتی دوباره وضعیت بهبود پیدا کرد، نهادهای موسیقی به افغانستان نقل مکان می‌کنند.