پاکستان: افغان‌های گیرمانده در پاکستان می‌توانند تا ۲۹ اپریل با شناس‌نامه برگردند

صبح کابل
پاکستان: افغان‌های گیرمانده در پاکستان می‌توانند تا ۲۹ اپریل با شناس‌نامه برگردند

سفارت افغانستان در پاکستان، اعلام کرده که آن عده از افغان‎‌های گیرمانده در پاکستان و یا گذرگاه تورخم که قصد برگشت دارند، می‌توانند تا ۲۹ اپریل/ ۹ ثور، با شناس‌نامه‌های شان به کشور برگردند.

در همین حال، محمد‌صادق خان، نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان در امور افغانستان نیز اعلام کرده، شهروندانی که با شناس‌نامه به آن کشور رفته، می‌توانند تا ۲۹ ماه روان میلادی از طریق گذرگاه تورخم به کشورشان برگردند.

به گفته‌ی او، افرادی که قصد سفر به افغانستان را دارند، باید در این مدت پاکستان را ترک کنند.

نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان در امور افغانستان تأکید کرده، تنها بیمارانی که در گذرگاه تورخم استند، اجازه‌ی ورود به پاکستان را دارند.

این در حالی است که پیش از این سفر شهروندان افغانستان به پاکستان با شناس‌نامه نیز، مجاز بود.