شاه‌محمود قریشی: جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه باید با افغانستان در تعامل باشند

صبح کابل
شاه‌محمود قریشی: جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه باید با افغانستان در تعامل باشند

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجه‌ی پاکستان، می‌گوید که کشورش خواستار یک افغانستان با ثبات است که بتواند در اتصال و ثبات منطقوی سهم داشته باشد.

آقای قریشی که روز چهارشنبه -۵ عقرب-، در نشست وزیران خارجه‌ی کشورهای همسایه‌ی افغانستان در تهران صحبت می‌کرد، از جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه خواست که با این کشور در تعامل باشند.

او با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصادی در افغانستان، گفت که جامعه‌ی جهانی باید به وضعیت اقتصادی مردم افغانستان توجه کنند تا از وقوع یک فاجعه‌ی انسانی در این کشور جلوگیری شود.«ما باید طالبان را قانع سازیم که گام‌های بعدی را بردارند و این پروسه را تقویت کنیم.»

وزیر خارجه‌ی پاکستان در این نشست هم‌چنان بر ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد و گفت که او معتقد است که باید حقوق شهروندان افغانستان محترم شمرده شود و همه‌ی اقوام در دولت فراگیر نقش داشته باشند.

آقای قریشی بر بازشدن مکاتب پسران و دختران نیز، تأکید کرد و گفت که برای ما بازگشایی مکاتب در افغانستان برای دختران و پسران مهم است.

این در حالی است که از زمان تسلط طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف هفتم از رفتن به مکتب محروم شده اند.