وکیل پروان: دو ماه معاش خود را برای شناسایی عاملان تخریب پایه‌های برق جایزه می‌دهم

صبح کابل
وکیل پروان: دو ماه معاش خود را برای شناسایی عاملان تخریب پایه‌های برق جایزه می‌دهم

به دنبال، تخریب شمار زیادی از پایه‌های برق وارداتی در شمال کابل به ویژه ولایت پروان، یک عضو مجلس نمایندگان، اعلام کرده که برای شناسایی عاملان تخریب پایه‌های برق، جایزه نقدی می‌دهد.

عبدالظاهر سالنگی، نماینده‌ی مردم پروان در مجلس نمایندگان به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که او حاضر است برای شناسایی افرادی که در تخریب پایه‌های برق نقش دارند، ۵۰۰هزار افغانی- معاش دو ماهه‌ی خود- را به گونه‌ی جایزه بدهد.

آقای سالنگی، می‌گوید: «بیدر ما خو از وکیل‌های تاجر نیستیم، همی دو ماه معاش عسکر و بادی‌گارد ما که پنج لک می‌شود، هر کسی که این مردم‌ها را شناسایی کند و در مورد شان معلومات بدهد، برای شان می‌دهم. از صبح تا حال، ۳ نفر تماس گرفته.»

به گفته‌ی او، از آن جایی که نماینده‌ی مردم است و هیچ‌گونه نیروی استخباراتی و کشفی ندارد، این تنها روشی است که به نظرش رسیده است.

هرچند شماری از کاربران، افراد زورمند در شمال کابل را مسؤول تخریب پایه‌های برق می‌دانند؛ اما آقای سالنگی دست‌داشتن زورمندان را رد می‌کند و می‌گوید که گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان مسؤول تخریب پایه‌های برق استند.

این نخستین باری نیست که آقای سالنگی با این ترفند، می‌خواهد عاملان تخریب پایه‌های برق را شناسایی کند. به گفته‌ای، دو سال پیش نیز با تعیین‌کردن ۳۰۰ هزار افغانی، عامل اصلی تخریب پایه‌های برق در سالنگ را شناسایی و به نیروهای امنیتی تسلیم داده بود.

این در حالی است که از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون، به گونه‌ی مداوم هرهفته پایه‌های برق از سوی افراد ناشناس تخریب شده؛ چیزی که سبب تاریکی خانه‌های پایتخت‌نشینان شده است.