سرور دانش: قانون اساسی افغانستان نباید قربانی صلح شود

صبح کابل
سرور دانش: قانون اساسی افغانستان نباید قربانی صلح شود

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، می‌گوید که قانون اساسی افغانستان، مظهر و سمبول هویت اسلامی شهروندان کشور بوده و ادعای طالبان و یا هر گروه دیگری در باره‌ی غیراسلامی بودن آن بی‌اساس است.

آقای دانش که روز سه‌شنبه (۱۶ جدی)، در نشستی به مناسبت گرامی‌داشت از (هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی) سخن می‌زد، گفت: «قانون اساسی نباید قربانی صلح شود. صلح نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کند.»

به گفته‌ی او، قانون اساسی، از آن چنان ظرفیتی برخوردار است که هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را بر می‌تابد.

آقای دانش، تاکید کرد که هدف طالبان و حامیان آن‌ها از نفی قانون اساسی، فروپاشی نظام است؛ زیرا بدون قانون اساسی، هیچ نظم سیاسی و حقوقی ثابت و مورد قبول همه نخواهیم داشت.

او گفت: «طرح اداره‌ی موقت نیز، به معنای گسست و فروپاشی و لغو قانون اساسی است. اداره‌ی موقت، بر خلاف تصور ساده لوحانه‌ی برخی از افراد، به معنای جابجایی یک شخص یا اشخاص نیست؛ بلکه بدین معنا است که همه نظام و دولت با همه قوای سه گانه و نظم حقوقی آن کنار گذاشته می‌شود و روند دولت‌سازی و نظام‌سازی از نو آغاز می‌شود. تداوم نظام و حفظ چارچوب و ارزش‌های قانون اساسی، یک ضرورت بوده و لغو آن بر ضد منافع ملی و سبب بی‌ثباتی کشور می‌شود.»

آقای دانش، گفت که دفاع از نظام به معنای دفاع از شخص نیست و این تصور نادرستی است که گویا حکومت و شخص رییس‌جمهور به خاطر حفظ قدرت مخالف تسریع روند صلح است.

به گفته‌ی او، در صورتی که گروه طالبان قانون اساسی و تمام دست‌آوردها و ارزش‌های ۲۰ سال گذشته‌ی افغانستان را بپذیرد، همه با آغوش باز، از هر میکانیزم قابل توافق برای مشارکت عادلانه در قدرت استقبال خواهند کرد.

معاون دوم ریاست‌جمهوری گفت: «اگر بنا باشد که جمهوریت و قانون اساسی و حقوق شهروندی و حاکمیت مردم، قربانی امارت و یا هر نظام دیکتاتوری دیگر شود، ما هرگز آن را نمی‌پذیریم و پیمانی را که سند ذلت مردم باشد و جنگ و خشونت و ستم سالاری را به گونه‌ی دیگر و نام دیگر تداوم ببخشد، تایید نخواهیم کرد.»

آقای دانش، هم‌چنان گفت که تعدیل و بازنگری قانون اساسی نیز یک ضرورت است؛ زیرا در برخی از موارد آن کاستی‌هایی وجود دارد که حتا بدون موضوع صلح نیز باید تعدیل شود.