گران هیواد: غنی به مردم افغانستان خیانت کرد

صبح کابل
گران هیواد: غنی به مردم افغانستان خیانت کرد

به دنبال فرار محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان، گران هیواد، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی ‏پیشین، گفته است که آقای غنی خیانت کرده و با ایجاد خلای قدرت، مرتکب خیانت ملی شده ‏است.‌‎ ‎

آقای هیواد دوشنبه‌شب -۲۵ اسد-، در برگه‌ی تویترش نوشته است:‌ «غنی دارای عامه را چوروچپاول ‏کرد و هم‌چنان اعتماد ملی را از بین برد. او به روند صلح آسیب زد و باید پاسخ‌گو باشد.»‌‎ ‎

این در حالی است که دو روز پیش طالبان پس از سقوط بیش‌تر از ۳۰ ولایت افغانستان، وارد شهر ‏کابل و ارگ ریاست‌جمهوری شده اند. محمداشرف غنی پیش از این که طالبان به کابل برسند، ‏کشور را ترک کرد.‌‎ ‎

پس از فرار غنی،  شماری از رسانه‌ها به نقل از سفارت‌ روسیه در کابل، ‌‏گزارش داده اند که آقای ‏غنی، میلیاردها افغانی پول نقد را با خود برده است. سفارت روسیه، روز ‌‏دوشنبه -۲۵ اسد-، گفت ‏که اشرف‌ غنی با چهار موتر و یک هلیکوپتر پر از پول از کشور خارج شده ‌‏است. به گفته‌ی این ‏سفارت، هم‌راهان آقای غنی، مجبور شده به دلیل کم‌بود جا از بردن مقداری ‌‏از پول‌ها صرف نظر ‏کنند.‏