گروه بین‌المللی بحران: گرسنگی و قحطی بیش‌تر از ۲۰ سال جنگ، از شهروندان افغانستان قربانی خواهد گرفت

صبح کابل
گروه بین‌المللی بحران: گرسنگی و قحطی بیش‌تر از ۲۰ سال جنگ، از شهروندان افغانستان قربانی خواهد گرفت

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها از بدترشدن بحران بشری در افغانستان، گروه بین‌المللی بحران در گزارش تازه‌ی خود، گفته است که اگر به وضعیت این کشور رسیدگی صورت نگیرد، کمک‌ها بیش‌تر نشود، پیش‎‌بینی می‌شود که گرسنگی و قحطی بیش‌تر از ۲۰ سال جنگ، از شهروندان این کشور قربانی خواهد گرفت.

در گزارشی که روز پنج‌شنبه -۱۸ قوس-، از سوی گروه بین‌المللی بحران به نشر رسیده، آمده است که عدم توانایی طالبان در مدیریت یک اقتصاد مدرن در افغانستان و قطع‌شدن کمک‌های خارجی، سبب افزایش بحران بشری و اقتصادی شده است.

بر اساس این گزارش، گرسنگی و قحطی که پس از آمدن طالبان در افغانستان حاکم شده است، ممکن است بیش‌تر از بمب‌ها و گلوله‌هایی که در جریان ۲۰ سال گذشته استفاده شد، جان شهروندان افغانستان را بگیرد.

گروه بین‌المللی بحران، گفته است که کمک‌های بشردوستانه‌ به افغانستان بسنده نیست و نمی‌تواند جلو بحران اقتصادی و انسانی در این کشور را بگیرد. «تلفات انسانی از پیش عظیم‌تر است. مرگ صدها هزار نفر یا بیش‌تر از آن و صحنه‌های وصف‌ناپذیر محرومیت، در ماه‌های زمستان محتمل به نظر می‌رسد.»

در این گزارش، جامعه‌ی جهانی به دلیل ایجاد یک دستگاه دولتی کامل متکی به کمک‌های خارجی در جریان ۲۰ سال گذشته در افغانستان مقصر دانسته شده است. همین‌گونه در این گزارش طالبان نیز به دلیل وضعیت موجود در افغانستان، ناکامی در تشکیل حکومت همه‌شمول و نقض حقوق‌بشر و محروم‌کردن زنان از کار و دختران از آموزش مورد نقد قرار گرفته اند.

برخی از تحلیل‌گران به گروه بین‌المللی بحران، گفته اند که هرچند که کشورهای غربی به دلیل به قدرت‌رسیدن خشونت‌بار طالبان، این گروه را مجازات می‌کنند؛ اما در حقیقت بهای آن را شهروندان این کشور خواهند پرداخت؛ زیرا افغانستان به یک کشور منزوی مبدل خواهد شد.

گروه بین‌المللی بحران هشدار داده است، در صورتی که طالبان با جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه تعامل نکند، قحطی، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر و تهدیدات روزافزون تروریستی در افغانستان به شدت افزایش خواهد یافت.

این گروه از جامعه‌ی جهانی به ویژه سازمان ملل و امریکا خواسته است که با طالبان کار کنند و از بانک جهانی نیز خواسته شده است که در زمینه‌ی ارسال پول به افغانستان با طالبان تعامل کنند.

این در حالی است که از حکومت طالبان در افغانستان حدود چهار ماه گذشته است؛ اما تا هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. از سویی‌هم امریکا بخش بزرگی از پول‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده است؛ چیزی که سبب افزایش بهای دالر در برابر پول افغانی در بازارهای معاملاتی این کشور شده است.