در شش ماه نخست امسال، ۴۹ هزار و ۵۰۰ زخمی در افغانستان درمان شده است

صبح کابل
در شش ماه نخست امسال، ۴۹ هزار و ۵۰۰ زخمی در افغانستان درمان شده است

کمیته‌ی صلیب سرخ، در گزارش تازه‌ی خود، گفته است که افغانستان هم‌چنان مرگ‌بارترین کشور برای غیرنظامیان در جهان است و خشونت‌ها علیه غیرنظامیان در این کشور در ماه‌های پیسین به گونه‌ی بی‌سابقه‌ی افزایش یافته است.

در گزارشی که روز چهارشنبه-۳۰ سرطان- از سوی این کمیته به نشر رسیده، آمده است که تنها در شش ماه نخست سال روان میلادی، ۴۹ هزار و ۵۰۰ غیرنظامی که در نتیجه‌ی جنگ در افغانستان زخمی شدند، از سوی صلیب سرخ درمان شده است.

در گزارش، آمده است که به طور اوسط، همه‌روزه ۲۷۰ نفر که در نتیجه‌ی جنگ‌ها زخمی شده، از سوی این کمیته تحت مدوا قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در شش ماه گذشته، تنها در شفاخانه‌های حوزوی ولایت کندهار، ۲ هزار و ۳۶۶ زخمی درمان شده که با توجه به آمار سال گذشته‌ی میلادی، افزایش دوچند را نشان می‌دهد.

صلیب سرخ، گفته است که حدود نصف از این زخمیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

هم‌چنان در بخشی از این گزارش، آمده است که مرکز بازتوانی فزیکی و نصب اعضای مصنوعی صلیب سرخ در جریان شش ماه گذشته، ۷ هزار و ۱۳۰ زخمی‌ را درمان کرده که از این میان، بیش‌تر از ۷۰۰ تن شان، بخشی از اعضای بدن‌شان را در نتیجه‌ی جنگ از دست داده اند.

این کمیته، گفته است که از ابتدای سال روان میلادی تا اکنون، در هفت مرکز بازتوانی فزیکی، به بیش‌تر از ۸۰ هزار زخمی کمک صورت گرفته است.

در همین حال، ایلوا فیلیون، رییس نمایندگی مرکزی کمیته‌ی صلیب سرخ در افغانستان، گفته است که به دلیل افزایش ناامنی‌ها و تخریب زیربناهای آب و برق و حمله بر مراکز و کارمندان صحی، زندگی شهروندان افغانستان شدیدا با خطر روبه‌رو شده است.

آقای فیلیون، ضمن این که از ادامه‌ی کمک‌های صلیب سرخ به آسیب‌دیدگان جنگ در افغانستان اطمینان داده، از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور نیز خواسته است که از آسیب‌زدن به غیرنظامیان جلوگیری کنند.