صلیب سرخ: شهروندان افغانستان با کمبود دست‌رسی به واکسین کرونا روبه‌رو اند

صبح کابل
صلیب سرخ: شهروندان افغانستان با کمبود دست‌رسی به واکسین کرونا روبه‌رو اند

کمیته‌ی جهانی صلیب سرخ، می‌گوید که شهروندان افغانستان با کمبود دست‌رسی به واکسین کرونا روبه‌رو شده اند.

در بیانیه‌ای که ناوقت روز گذشته -سه‌شنبه، ۳ حوت-، از سوی این کمیته به نشر رسیده، آمده است که تااکنون تنها حدود ۱۰ درصد شهروندان افغانستان واکسین کرونا دریافت کرده اند.

صلیب سرخ با استناد از گزارش سازمان جهانی صحت، گفته است که هزاران مرکز صحی در افغانستان پس از به قدرت‌رسیدن طالبان بسته شده و شهروندان دیگر نمی‌توانند هزینه‌ی درمان شان را در کلینیک‌های خصوصی بپردازند.

این کمیته دست‌رسی مردم افغانستان به خدمات صحی را نگران‌کننده خوانده و گفته است که در بسیاری موارد به دلیل نبود امکانات، بیماران بدون درمان از شفاخانه‌ها رخصت می‌شوند.

در بیانیه، آمده است که کمیته‌ی صلیب سرخ با وجود مشکلات زیاد، تلاش می‌کند که خدمات صحی هنوز در افغانستان ادامه باشد و به  همین منظور ۲۸ شفاخانه تحت حمایت این کمیته قرار دارد.

این در حالی است که چندی پیش، سخن‌گوی وزارت صحت عامه به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت بود که پس از تغییر نظام، از ۳۸ شفاخانه‌ی ویژه‌ی کرونا که به دلیل نبود بودجه بسته شده بود، به تازگی تنها ۵ شفاخانه‌ی آن فعال شده و ۳۳ شفاخانه‌ی دیگر تا هنوز غیرفعال است.