همگانی‌شدن فهرست ۸۹ دواخانه در شهر کابل که تابلیت کا می‌فروشند

صبح کابل
همگانی‌شدن فهرست ۸۹ دواخانه در شهر کابل که تابلیت کا می‌فروشند

امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، با نشر فهرستی گفته است که ۸۹ دواخانه‌ای که در شهر کابل، تابلیت کا «K» می‌فروختند، از سوی وزارت صحت شناسایی شده است.

آقای صالح روز دوشنبه (۱۰ قوس)، با نشر فهرستی در صفحه‌ی فیس‌بوکش، گفته است که این دواخانه‌ها در چهارده ناحیه‌ی شهرداری کابل، فعالیت دارند.

براساس این فهرست، شمار دواخانه‌هایی که در ناحیه‌های مختلف فعالیت دارند: «ناحیه‌ی اول، ۱ دواخانه. ناحیه‌ی دوم، ۱۴ دواخانه. ناحیه‌ی سوم، ۹ دواخانه. ناحیه‌ی چهارم، ۱ دواخانه. ناحیه‌ی ششم، ۴ دواخانه. ناحیه‌ی هفتم، ۷ دواخانه. ناحیه‌ی دهم، ۸ دواخانه. ناحیه‌ی یازدهم، ۵ دواخانه. ناحیه‌ی دوازدهم، ۳ دواخانه. ناحیه‌ی سیزدهم، ۱۱ دواخانه. ناحیه‌ی شانزدهم، ۶ دواخانه. ناحیه‌ی هفدهم، ۶ دواخانه. ناحیه‌ی هژدهم، ۵ دواخانه و ناحیه‌ی بیست‌ودوم، ۹ دواخانه.»، استند.

به گفته‌ی آقای صالح، این دواخانه‌ها از سوی هیئت تفتیش وزارت صحت، شناسایی شده اند.

از سویی هم، آقای صالح چندی پیش نیز گفته بود که تنها در ناحیه‌ی نهم شهر کابل، بیش از ده‌ها دواخانه وجود دارد که مواد نشه‌آور و غیر قانونی می‌فروشند.

معاون نخست ریاست‌جمهوری، هم‌چنان افزوده بود که تشهیر منفی دواخانه‌هایی که دواهای نشه‌آور وغیرقانونی می‌فروشند به‌خاطر خودداری از فروش این دواها توسط این دواخانه‌ها و سایر دواخانه‌ها صورت می‌گیرد.