بانک مرکزی طالبان بازهم ۱۳ میلیون دالر وارد بازار می‌کند

صبح کابل
بانک مرکزی طالبان بازهم ۱۳ میلیون دالر وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان، می‌گوید که روز شنبه -۱ اسد-، ۱۳ میلیون دالر امریکایی را به گونه‌ی لیلام به فروش می‌رساند.

در خبرنامه‌ای که امروز -پنج‌شنبه، ۳۰ سرطان-، از سوی این بانک به نشر رسیده، از بانک‌ها، شرکت‌های صرافی و مراکز خدمات پولی واجد شرایط خواسته شده که در این دواطلبی شرکت کنند.

در خبرنامه، آمده است که برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حساب‌های شان را الی ختم روز لیلام تصفیه کنند. «در داوطلبی‌های لیلام، اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برندگان لیلام مکلف اند تا در مدت معینه، پول ذمت خویش را یکبار به طور نقد تحویل د افغانستان بانک کنند.»

این در حالی است که پیش از این نیز، بارها بانک مرکزی طالبان به منظور بلندبردن ارزش ارز افغانی، دالر وارد بازار کرده است.