بیست‌ویکمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسید

صبح کابل
بیست‌ویکمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسید

بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان، می‌گوید که بیست‌ویکمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه جامعه‌ی جهانی به کابل رسیده است.

در خبرنامه‌ای که روز پنج‌شنبه -۱۸ حمل-، از سوی این بانک به نشر رسیده، آمده است که در ادامه‎ی کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان،  ۳۲ میلیون دالر به بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) تحویل داده شده است.

بانک مرکزی طالبان از کمک‌های جامعه‌ی جهانی قدردانی کرده و گفته است که ارایه‌ی کمک‌های بشردوستانه از طریق سکتور بانکی، می‌تواند شفافیت ایجاد کند و کمک‌رسانی به مردم را تسهیل کند.

این در حالی است که بیستمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان روز سه‌شنبه‌ی همین هفته به کابل رسید.