سرور دانش: مردم افغانستان با بسیج همگانی، خواب را بر طالبان حرام کنند

صبح کابل
سرور دانش: مردم افغانستان با بسیج همگانی، خواب را بر طالبان حرام کنند

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، از سخن‌رانی رییس‌جمهور غنی در نشست فوق‌العاده‌ی شورای ملی، حمایت کرده و گفته که حالا وقت آن رسیده تا مردم افغانستان علیه طالبان بسیج شوند.

آقای دانش، روز دوشنبه -۱۱ اسد-، در برگه‌ی فیسبوکش، نوشته است؛ اکنون که رهبری حکومت، با صراحت اولویت‌های اساسی در برابر حمله‌های تجاوزکارانه‌ی طالبان را اعلام داشته، توقع می‌رود که مردم افغانستان با بسیج همگانی در برابر سپاه جهل، متحدانه در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی بیستند و خواب امارت طالبانی گروه طالبان را بر آن‌ها حرام کنند.

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی، روز دوشنبه -۱۱ اسد-، در نشست فوق‌العاده‌ی شورای ملی، تأکید کرد که در مقابل هیچ نیروی ویران‌گری زانو نمی‌زند.

او به طالبان گفت: «یا در میز مذاکره‌ی واقعی زانو‌به‌زانو می‌شینیم؛ یا در میدان جنگ زانوهای تان را می‌شکنیم. ما انتخاب خود را کرده ایم، طالبان و حامیان شان انتخاب خود را بکنند.»