گزارش‌گران بدون مرز: با قدرت‌گرفتن طالبان، دست‌آوردهای آزادی بیان به کلی از بین رفته است

صبح کابل
گزارش‌گران بدون مرز: با قدرت‌گرفتن طالبان، دست‌آوردهای آزادی بیان به کلی از بین رفته است

هم‌زمان با بسته‌شدن دروازه‌های بیش‌تر رسانه‌ها در افغانستان به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی طالبان ایجاد شده، سازمان گزارش‌گران بدون مرز، گفته است که پس از قدرت‌گرفتن این گروه، دست‌آوردها در بخش آزادی بیان و اطلاع‌رسانی در افغانستان به کلی از بین رفته است.

رضا معینی، مسؤول بخش افغانستان و ایران سازمان گزارش‌گران بدون مرز به صدای امریکا، گفته است که به دلیل مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی شمار زیادی از رسانه‌ها در کشور از فعالیت باز مانده اند.

آقای معینی با اشاره به محدودیت‌هایی که طالبان در برابر رسانه‌ها ایجاد کرده، می‌گوید که بسیاری از خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن کار شان را از دست داده اند.

آنچه رضا معینی می‌گوید، تا اکنون بیش‌تر از ۱۷۰۰ زن روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ از کار شان برکنار شده اند و یا این که به دلیل محدودیت‌های طالابن، نمی‌توانند به وظایف خود برگردند.

او هم‌چنان، گفته است که امنیت خبرنگاران تنها مصونیت جانی نیست؛ بلکه امنیت شغلی و مسلکی نیز برای انجام وظیفه بسیار مهم است.

این در حالی است که پیش‌تر انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گزارش داده بود که در جریان دو ماه گذشته، حدود ۲۰۰ رسانه‌ در سراسر کشور از فعالیت باز مانده است.

در هفته‌های اخیر، شماری از خبرنگارانی که وظایف شان را از دست داده اند، ناچار شده اند که به کارهای شاق دست‌ بزنند.