عفو بین‌الملل به طالبان: به دانش‌آموزان دختر اجازه‌ی مکتب‌رفتن دهید

صبح کابل
عفو بین‌الملل به طالبان: به دانش‌آموزان دختر اجازه‌ی مکتب‌رفتن دهید

از سقوط کابل به دست طالبان حدود دو ماه گذشته است و در این مدت، دانش‌آموزان دختر در سراسر افغانستان از رفتن به مکتب محروم شده اند. هم‌زمان با این، سازمان عفو بین‌الملل با نشر مستندات جدید خود از تهدیدها و خشونت‌های طالبان علیه دانش‌آموزان و آموزگاران، گفته است که دختران در افغانستان باید اجازه داشته باشند که به مکتب بروند و درس‌های شان را ادامه دهند.

 در گزارشی که ناوقت روز گذشته –چهارشنبه، ۲۱ میزان-، از سوی این سازمان به نشر رسیده آمده است، در حالی که دانش‌آموزان پسر سر از تاریخ ۱۷ سپتمبر اجازه‌ی مکتب‌رفتن دارند؛ اما طالبان گفته اند که ابتدا باید یک محیط یادگیری امن برای دختران ایجاد شود، پس از آن مکاتب دخترانه نیز فعال خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل، گفته است که در جریان بیش از ۲۰ مصاحبه‌ی جدید،  دانش‌آموزان و آموزگاران مکاتب به این سازمان، گفته اند که ارعاب و آزار و اذیت طالبان، سبب شده که حضور دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان دختر کاهش یابد.

این سازمان، تأکید کرده است که با بسته‌ماندن مکاتب دختران در افغانستان، حقوق و خواسته‌های یک نسل کامل از دختران نادیده گرفته شده و سرکوب می‌شود.

مسؤولان سازمان عفو بین‌الملل از طالبان خواسته اند که هرچه زودتر مکاتب دخترانه را باز و هرگونه استفاده‌ی نظامی از مکاتب در افغانستان را متوقف کنند.

همین گونه در گزارش از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته شده که از طریق سازمان‌های غیردولتی، بودجه‌ی مناسب برای مکاتب افغانستان در نظر بگیرند تا مکاتب در این کشور به فعالیت شان ادامه دهند.

عفو بین‌الملل هشدار داده است که در صورت عدم توجه به معارف افغانستان، میلیون‌ها دانش‌آموز به ویژه دانش‌آموزان دختر از حق تحصیل محروم می‌شوند.