سخن‌گوی وزارت داخله‌ی پیشین: پس از ده‌ها سال، امروز «فضای امن» تأمین شده است

صبح کابل
سخن‌گوی وزارت داخله‌ی پیشین: پس از ده‌ها سال، امروز «فضای امن» تأمین شده است

اخیرا میرویس استانکزی، سخن‌گوی وزارت داخله‌ی پیشین افغانستان همراه با خالد زدران، سخن‌گوی پلیس طالبان به ولایت خوست برای چکر رفته اند. در ولایت خوست، افراد طالبان و باشندگان این ولایت به گردن میرویس استانکزی گل انداخته و از او استقبال کردند.

نشر تصاویری او در کنار افراد طالبان واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است؛ زیرا در او زمان حکومت پیشین، طالبان را بارها یک گروه تروریستی عنوان کرده بود.

با این حال، میرویس استانکزی روز شنبه-۲۱ حوت-، در برگه‌ی تویترش نوشته است که پس از ده‌ها سال، اکنون فضای امن در کشور تأمین شده و نباید آن را به فضای نفرت مبدل کنیم.

او گفته است: «بیایید همه دست‌به‌دست هم دهیم و برای یک افغانستان آباد و اصلاح و پایداری یک سیستم سالم تلاش کنیم. آرامش است؛ اما من و تو به اتحاد و خدمت نیاز داریم.»

این در حالی است که پیش‌تر از این، خالد زدران در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی گفته بود، زمانی که او در مقابل حکومت پیشین می‌جنگید با شماری از مقام حکومت از جمله با میرویس استانکزی، سخن‌گوی وزارت داخله پیشین در تماس بوده است.