عبدالرشید دوستم: طالبان را وادار می‌کنیم تا به حکومت مبتنی بر آرای مردم تمکین کنند

صبح کابل
عبدالرشید دوستم: طالبان را وادار می‌کنیم تا به حکومت مبتنی بر آرای مردم تمکین کنند

عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، تأکید می‌کند که طالبان حکومت تک‌حزبی، تک‌قومی، تک‌مذهبی و تک‌جنسیتی را بر شهروندان کشور تحمیل می‌کنند.

آقای دوستم در پیامی به مناسبت عید سعید فطر، گفته است که طالبان نباید ضعف و ناکامی حکومت‌های گذشته را تکرار کنند؛ زیرا او، تأکید کرده است که این گروه به تنهایی نمی‌تواند افغانستان را به ثبات برساند.

دوستم خطاب به طالبان، گفته است: «شما همه چیز را به چشم سر می‌بینید، مردم هر روز از شما ناراض‌تر می‌شوند، گروه‌های فرصت‌طلب تروریزم بین‌المللی جسور تر می‌شوند، صبر و حوصله جوانان رزمنده وطن لبریزتر می‌شود و هر روز به مخالفت مسلحانه با شما مصمم‌تر می‌شوند.»

با این حال، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی، اطمینان داده است که او و سایر رهبران احزاب و سازمان‌های سیاسی تلاش می‌کنند تا با اقدام مشترک طالبان را وادار کنند که به حکومت مبتنی بر آرای مردم تمکین کنند.

آقای دوستم، هم‌چنان گزارش‌های شماری از رسانه‌ها در مورد ارتباط حزب جنبش با شبکه‌های تروریستی را رد کرده و گفته است که برخی حلقات در پی دور جدیدی از برنامه‌ریزی تفرقه‌افگنی استند.