پاکستان: اشتباه دهه‌ی ۱۹۹۰ خود در مورد به رسمیت‌شناختن طالبان را تکرار نمی‌کنیم!

صبح کابل
پاکستان: اشتباه دهه‌ی ۱۹۹۰ خود در مورد به رسمیت‌شناختن طالبان را تکرار نمی‌کنیم!

دولت پاکستان، تأکید کرده که اشتباه دهه‌ی ۱۹۹۰ خود را در مورد به رسمیت‌شناختن حکومت طالبان بار دیگر تکرار نخواهد کرد.

عاصم افتخار، سخن‌گوی وزارت امور خارجه پاکستان که در یک نشستی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفته است که این کشور به گونه‌ی تنهایی در مورد به رسمیت‌شناختن طالبان اقدام نمی‌کند.

افتخار، افزوده است: « به نظر من، بهترین کار این است که به رسمیت‌شناختن طالبان را از طریق یک رویکرد منطقه‌ای و توافقی انجام دهیم.»

این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه به شمول پاکستان و هندوستان بدون این که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، سفارت‌های خود را در شهر کابل باز کرده‌اند.

رسانه‌های خارجی گفته اند، حتا هند که هیچ تماسی با طالبان ندارد، اخیرا سفارت خود را در کابل فعال کرده است.

این در حالی است که پیش از این نیز، طالبان بارها از حکومت پاکستان و سایر کشورهای منطقه خواسته بود که دولت این گروه را به رسمیت بشناسند.

با این حال، تا هنوز هیچ کشوری به شمول پاکستان، حکومت گروه طالبان را به رسمیت نشناخته است.