حکمتیار به طالبان: اگر مشکل آموزش دختران حل نشود، مردم کشور را ترک خواهند کرد

صبح کابل
حکمتیار به طالبان: اگر مشکل آموزش دختران حل نشود، مردم کشور را ترک خواهند کرد

گلب‌الدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی به برگزاری نشست علمای از سوی طالبان واکنش نشان داده و از بی‌برنامه‌گی و عدم موجودیت آجندای مشخص در این نشست انتقاد کرده است.

آقای حکمتیار روز جمعه -۱۰ سرطان-، در خطبه نماز جمعه‌ی خود گفته است که برگزاری چنین نشست‌هایی موثر است؛ اما باید طالبان می‌گفت که چرا این نشست را برگزار کرده و قرار است روی چه مسأیلی بحث و تصمیم گرفته شود.

او، تأکید کرده است که طالبان باید در این نشست در مورد تشکیل یک پارلمان متقدر و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان بحث و تبادل نظر می‌کردند.

افزون بر این، به گفته‌ی گلب‌الدین حکمتیار، باید در مورد چگونگی تأمین مشروعیت داخلی و خارجی، نوع برخورد با گروه مسلح، موجودیت و یا عدم موجودیت احزاب سیاسی و چگونگی برخورد با آن‌ها بحث و مشوره صورت می‌گرفت.

آقای حکمتیار، گفت که طالبان باید در مورد آموزش دختران در این نشست تصمیم می‌گرفتند؛ زیرا اگر این مشکل حل نشود، بسیاری از خانواده‌ها به خاطر مسأله آموزش دختران شان، افغانستان را ترک خواهند کرد.

به باور او، اگر طالبان می‌گفت که این نشست را این گروه برگزار کرده و قرار است روی مسأیل مشخصی شود، «هیچ تاوان نمی‌کردند».

رهبر حزب اسلامی در صحبت‌های روز جمعه خودش، از عدم حضور زنان در نشست علما نیز، به نحوی انتقاد کرد و گفت که این پرسش مطرح است که طالبان چرا در این نشست به زنان اجازه‌ی حضور ندادند.

حکمتیار، تأکید کرد که طالبان باید در مورد این مسأیل صحبت بکنند؛ زیرا سکوت نه‌تنها که مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه ممکن است مشکلات را بیش‌تر کند.