محموله‌ی شش تُنی داروی کمکی هند به کابل رسید

صبح کابل
محموله‌ی شش تُنی داروی کمکی هند به کابل رسید

طالبان، اعلام کرده اند که محموله‌ی شش تنی داروی کمکی کشور هندوستان به کابل رسیده است.

انعام‌الله سمنگانی، از سخن‌گویان طالبان روز جمعه -۱۷ جدی-، در برگه‌ی تویترش نوشته است که در ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی هندوستان به افغانستان، شش تن داروی کمکی این کشور به کابل رسیده است.

هرچند سمنگانی، نگفته است که محموله‌ی کمکی هندوستان شامل کدام نوع داروها است؛ اما او از کمک‌های بشردوستانه‌ی هند به افغانستان تشکری کرده است.

این در حالی است که پیش از این نیز، هندوستان ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان فرستاده بود.

هم‌چنان این کشور حدود یک ماه پیش نیز یک محموله‌ی دو تنی دارو را برای رسیدگی به بیماران شفاخانه‌ی اندراگاندی- صحت طفل به کابل فرستاده بود.