فرمان رهبر طالبان: کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه‌ی شان را مطابق حکم شرعی بدهد

صبح کابل
فرمان رهبر طالبان: کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه‌ی شان را مطابق حکم شرعی بدهد

به تازگی ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان با صدور فرمانی، دستور داده است که برای تأمین حقوق زنان در افغانستان تلاش جدی صورت بگیرد.

در فرمان شش ماده‌ای که روز جمعه -۱۲ قوس-، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان آن را در برگه‌ی تویترش به نشر رسانده، آمده است که هیچ کسی حق ندارد که زنی را به «جبر و اکراه» به نکاح مجبور کند.

در ماده‌ی اول آن، آمده است که رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است -البته، نکاح با کفو (هم مثل) باشد و خطر فتنه و فساد هم در آن نباشد.

در ماده‌ی دوم نیز، تأکید شده که زن مال نیست؛ بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ کسی آن را در بدل صلح به (بد) داده نمی‌تواند.

رهبر طالبان در مورد زنانی که شوهران شان را از دست داده اند، چنین گفته است: «پس از مرگ شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است (البته که اصل کفو (هم مثل) و جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد.»

بر اساس این فرمان، زنان حق گرفتن مهر از شوهر و هم‌چنان در میراث پدر نیز حق ثابت دارد و هیچ کسی نمی‌تواند از آن منکر شود.

رهبر طالبان تأکید کرده است، فردی که چند زن دارد، مکلف است که حقوق همه‌ی شان را مطابق حکم شرعی بدهد و در میان شان عدالت را مراعات کند.

در این فرمان به وزارت‌های حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ، دادگاه عالی و والی‌ها و ولسوال‌ها نیز دستور داده شده که در تطبیق این حکم هم‌کاری کنند.

رهبر طالبان در حالی فرمانی در مورد حقوق زنان صادر کرده که پس از سقوط افغانستان و آمدن این گروه، زنان از حقوق کار و دختران از حق رفتن به مکتب محروم شده اند؛ با این در فرمان رهبر طالبان به این دو مسأله هیچ اشاره نشده است.