یک مقام ارشد دادستانی کل طالبان جنازه‌ی برادرزاده‌اش را برای دفن به پاکستان برده است

صبح کابل
یک مقام ارشد دادستانی کل طالبان جنازه‌ی برادرزاده‌اش را برای دفن به پاکستان برده است

به تازگی سندی در اختیار روزنامه‌ی صبح کابل قرار گرفته که نشان می‌دهد، رییس مبارزه با فساد اداری مرکز عدلی و قضایی دادستانی کل طالبان، برای انتقال جنازه‌ی برادرزاده‌اش به پاکستان، از دادستانی اجازه خواسته است.

این درخواستی را شیر ولی حقانی، رییس مرکز مبارزه با فساد اداری مرکز عدلی و قضایی دادستانی کل طالبان، به مقام دادستانی کل این گروه فرستاده است.

شیر ولی حقانی در این درخواستی، هشت روز رخصتی خواسته است تا جنازه‌ی برادرزاده‌اش را به پاکستان انتقال داده و او را دفن کند.

این مکتوب حدود یک ماه پیش صادر شده است.

هرچند این مقام طالبان، فردی به نام کامل احمد، رییس مالی و اداری این دادستانی را به جای خود معرفی کرده؛ اما دادستانی کل، مولوی محمد عمر حقانی، رییس دادستانی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری ملکی مرکز عدلی و قضایی را تا برگشت شیر ولی حقانی به جای او تعیین کرده است.

این در حالی است که خانه و زندگی اکثر مقام‌های طالبان در پاکستان است. نشر این مکتوب می‌رساند که پاکستان هنوز هم لانه‌ی امنی برای طالبان است و رابطه‌ی پشت‌پرده‌ی این گروه با پاکستان هم‌چنان ادامه دارد.