پنتاگون: به ارزش ۷ میلیارد دالر تجهیزات نظامی امریکا در اختیار طالبان قرار گرفته است

صبح کابل
پنتاگون: به ارزش ۷ میلیارد دالر تجهیزات نظامی امریکا در اختیار طالبان قرار گرفته است

پنتاگون اخیرا در گزارشی به کانگرس امریکا، گفته است که به ارزش ۷ میلیارد دالر تجهیزات نظامی ایالات متحده‌ی امریکا در افغانستان باقی مانده و اکنون طالبان از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش سی‌ان‌ان، این تجهیزات نظامی در سال‌های گذشته به حکومت پیشین داده شده بود؛ اما پس از تسلط طالبان، اکنون در اختیار این گروه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش پنتاگون، اکثر تجهیزات باقی‌مانده نیازمند حفظ و ترمیم تخصصی است که قبلا از سوی شرکت‌های قراردادی وزارت دفاع امریکا تأمین می‌شد.

بااین حال، پنتاگون گفته است که ایالات متحده از سال ۲۰۰۵ تا قبل از سقوط جمهوریت، حدود ۱۸٫۶ میلیارد دالر را تجهیزات نظامی به افغانستان کمک کرده بود که این تجهیزات، شامل مهمات هوایی، وسایط نظامی، اسلحه و دستگاه‌های مخابره می‌شود.

در بخشی از این گزارش، آمده است که از مجموع ۹۶ هزار واسطه نظامی، بیش از ۴۰ هزار عراده آن اکنون در اختیار طالبان قرار دارد و از این میان، طالبان تنها ۱۲ هزاره هاموی زرهی دارند.

همین‌گونه طالبان اکنون به ۳۰۰ هزار میل اسلحه‌های مختلف دست‌رسی دارند و در کنار آن، کمتر از یک میلیون و ۵۳۷ هزار مهمات ویژه و تفنگ‌های معمولی را در اختیار دارند.

با این همه، گفته می‌شود که همه‌ی ۴۲ هزار قطعه دستگاه مخابره ارتش پیشین افغانستان در کشور باقی مانده و طالبان کنترل آن را به دست دارند.