روسیه: به جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان سلاح فراهم نکرده‌ایم

صبح کابل
روسیه: به جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان سلاح فراهم نکرده‌ایم

وزارت خارجه‌ی روسیه، گزارش‌ها مبنی بر این که مسکو برای جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان سلاح و مهمات جنگی فراهم می‌کند را رد کرده است.

ماریا زخارووا، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی روسیه روز گذشته –دوشنبه، ۲۷ جدی-ۀ، در یک نشست خبری، تأکید کرد که اتهام‌ها در مورد فراهم‌شدن سلاح از سوی مسکو برای جبهه‌ی مقاومت، توسط برخی از کارشناسان روسیه‌ستیز امریکایی در شبکه‌های اجتماعی وارد شده است.

زخارووا، فراهم‌کردن سلاح و مهمات را کاملا رد کرد و گفت که روسیه به هیچ عنوانی در تسلیح طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان مشارکت نکرده و نخواهد کرد.

به گفته‌ی او، فراهم‌کردن سلاح و مهمات در این شرایط، نه‌تنها سودی برای بهبود وضعیت در افغانستان ندارد؛ بلکه سبب تشدید و ادامه‌ی خون‌ریزی‌ها خواهد شد که ممکن است بار دیگر جنگ داخلی را در پی داشته باشد.

این در حالی است که اخیرا، شماری از رسانه‌های خارجی، گزارش داده اند که روسیه به جبهه‌ی مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، سلاح و مهمات جنگی می‌دهد تا در برابر طالبان بجنگند.

جبهه‌ی مقاومت ملی در پنجشیر پس از سقوط کابل به دست طالبان شکل گرفت. تا هنوز شماری از افراد این گروه در کوه‌های ولایت پنجشیر حضور دارند و هرزگاهی با افراد طالبان درگیر می‌شوند.